• ul. Opolska 15
  • + 48 606 205 923
  • 530 025 550

Projekty zbiorników szczelnych – szamba

Projekty zbiorników szczelnych – szamba

Budowa zbiornika szczelnego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, do którego niezbędny będzie projekt budowlany zbiornika szczelnego z adpowiednią adaptacją do działki inwestora.