• ul. Opolska 15
  • + 48 606 205 923
  • 530 025 550

Projekty instalacji na wodę deszczową ( drenaże rozsączające)

deszczówka

Projekty instalacji na wodę deszczową ( drenaże rozsączające)

W przypadku gdy działka budowlana posiada niekorzystne warunki geologiczne niesprzyjające rozsączeniu wód opadowych, w takim wypadku należy zaprojektować zbiorniki na wodę deszczową oraz drenaże rozsączające zebrane wody do odpowiedniej warstwy gruntu. Zbiorniki na wodę deszczową posiadają również zastosowanie przy zbieraniu wody opadowej wykorzytstanej następnie do celów rolniczych lub podlewania ogródka.