• ul. Opolska 15
  • + 48 606 205 923
  • 530 025 550

Termowizja

Oferujemy badania termowizyjne metodą graficznego obrazowania rozkładu temperatur.

termowizja

pobrane

Badanie termowizyjne odbywa się mierząc promieniowanie podczerwone wysyłane przez badany obiekt np. budynek. Punktom o tej samej temperaturze odpowiada na obrazie (termogramie) ta sama barwa.
Stało się to możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi optoelektroniki w minionym dwudziestoleciu i pojawieniu się przenośnych, cyfrowych kamer termowizyjnych o dużej czułości.
Działają one podobnie jak cyfrowe aparaty fotograficzne z tą różnicą, że rejestrują obrazy w paśmie podczerwieni, a nie w zakresie światła widzialnego. Takie obrazy (termogramy) pozwalają dostrzec to, co dla nieuzbrojonego oka jest niewidoczne – miejsca różniące się temperaturą.