• ul. Opolska 15
  • + 48 606 205 923
  • 530 025 550

Projekty sieci sanitarnych i wody

Projekty sieci sanitarnych i wody.

W przypadku gdy w otoczeniu danej działki budowlnej nie występują sieci zewnętrzne a miejscowy plan, warunki zabudowy lub inwestor chce się przyłączyć do sieci zewnętrznych niezbędny będzie projekt sieci wodno – kanalizacyjnej podlęgający uzgodnieniom branżowym oraz pozwoleniu na budowę.