• ul. Opolska 15
  • + 48 606 205 923
  • 530 025 550

Projekty przyłączy wod-kan.

Projekty przyłączy wod-kan.

Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i najbardziej niezbędnych przyłączy do budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac murowych na poziomie fundamentów. Wszelkie sprawy formalne załatwiamy razem z pozwoleniem na budowę domu dołączając stosowne dokumenty do wniosku.

Przyłącze wodociągowe – odcinek rury pomiędzy wcięciem do sieci wodociągowej a zestawem wodomierzowym najczęściej zamontowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami za pierwszą ścianą w budynku, jednak w przypadku braku wody na cele budowy należy przyłącze wodociągowe zakończyć w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na działce inwestora a następnie po wybudowaniu budynku i spełnieniu wymogów prawa odcinek pomiędzy studzienką wodomierzową a budynkiem stanowi doziemną instalację wodociągową.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej – odcinek rury pomiędzy siecią zewnętrzną a instalacją w budynku.