• ul. Opolska 15
  • + 48 606 205 923
  • 530 025 550

Projekty kotłowni

Wszystkie kotłownie powinny spełniać wymogi rozporządzenia rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Aby spełnić powyższe warunki oraz odpowiednio dobrać i zwymiarować urządzenia znajdujące się w kotłowni wykonujemy projekty budowlane jak i wykonawcze wszystkich rodzajów kotłowni.

Kotłownie z gruntową pompą ciepła

nibe_biawar_schemat-podłaczenia-pompy-ciepła

CZYTAJ WIĘCEJ

Kotłownie gazowe

2

Kotłownie na biomasę ( pellets)

Kogeneracja

system-pozyskiwania-energii-z-ziemi

CZYTAJ WIĘCEJ