• ul. Opolska 15
  • + 48 606 205 923
  • 530 025 550

Projekty instalacji zewnętrznej

W celu połączenia budynku z dostępnymi mediami dostępnymi w otoczeniu budynku niezbędne jest wykonanie projektu przyłącza wodno – kanalizacyjnego oraz odpowiednie uzgodnienia branżowe z gestorami sieci.

Jeżeli nie ma możliwości przyłączenia do sieci zewnętrznych w ofercie wykonujemy również projekty zbiorników szczelnych, studni wierconych, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków przystosowanych do warunków powierzchniowych i gruntowych występujących na działce.

Przyłącza wod-kan.

woda

Sieci sanitarne

kanalizacja111

CZYTAJ WIĘCEJ

Oczyszczalnie przydomowe

oczyszcalnia

CZYTAJ WIĘCEJ

Zbiorniki szczelne ( szamba )

d00a433b-1f06-49c2-8fb3-4a712116cfae

CZYTAJ WIĘCEJ

Zbiorniki na wodę deszczową

deszczówka

CZYTAJ WIĘCEJ