• ul. Opolska 15
  • + 48 606 205 923
  • 530 025 550

Projekty przydomowych oczyszczalni ścieków – zgłoszenia do urzędu

Projekty przydomowych oczyszczalni ścieków – zgłoszenia do urzędu.

W celu rozwiązania problemów związanych z odprowadzeniem ścieków z jednostek nie objętych systemem sieci kanalizacji sanitarnej, dla których wywóz nieczystości wozem asenizacyjnym jest uciążliwy i pociąga za sobą dodatkowy koszt. Oferujemy projekty przydomowych oczyszczalni ścieków dostosowany do warunków gruntowych oraz powierzchniowych działki.
Wykonujemy projekty przydomowych oczyszczalni:

  • oczyszczlnie ze złożem biologicznym
  • oczyszczalnie z osadem czynnym
  • oczyszczalnie gruntowo – roślinne
  • oczyszczalnie z filtrem piaskowym
  • oczyszczalnie drenażowe