• ul. Opolska 15
  • + 48 606 205 923
  • 530 025 550

Kotłownie z gruntową pompą ciepła

Kotłownie z gruntową pompą ciepła

Pompy ciepła wykorzystują energię odnawialną. Energia promieniowania słonecznego zmagazynowana w ziemi, wodach gruntowych oraz w powietrzu może być zamieniona w komfortowe ciepło instalacji ogrzewania za pomocą niewielkiej ilości energii elektrycznej.

W gruncie umieszczany jest duży wymiennik ciepła, składający się najczęściej z kilkuset metrów rur, ułożonych w taki sposób, na jaki pozwala teren jego zainstalowania. W tych rurach znajduje się niezamarzający płyn. Ten płyn schładzany jest w urządzeniu do niskiej temperatury a następnie puszczany przez te kilkaset metrów rur. Przepływając przez te rury umieszczone w gruncie płyn się ogrzewa do temperatury wyższej.

Ogrzewając się odbiera on ciepło od gruntu, który jest przez cały rok cieplejszy niż ten płyn. Później to ciepło jest odbierane przez „serce” pompy ciepła, którym jest obwód identyczny jak ten znajdujący się w lodówce.
Prawdą jest, że z pompy ciepła otrzymujemy kilka razy więcej ciepła niż włożyliśmy do niej energii elektrycznej. Wynika to bowiem z zasady działania tego urządzenia. Ciepło odbierane jest z gruntu przez glikol i to ciepło po zwiększeniu temperatury w pompie ciepła zasila grzejniki czy ogrzewanie podłogowe .