• ul. Opolska 15
  • + 48 606 205 923
  • 530 025 550

Instalacje wod-kan.

Instalacje wod-kan.

Instalacje wodne i kanalizacyjne są konieczne w każdym domu, niezależnie od jego charakteru. Instalacje ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania to ogólnie rzecz ujmując instalacje wodne. Mogą być one wykonane z różnych materiałów, przy zastosowaniu zróżnicowanych metod.

 

Przed wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej należy uwzględnić wiele czynników warunkujących późniejszą bezawaryjną i komfortową dla użytkownika pracę całego systemu.

Instalacja kanalizacyjna powinna zostać w odpowiedni sposób uzbrojona. W tym celu stosowane są urządzenia przeciwzalewowe, wpusty kanalizacyjne oraz syfony kanalizacyjne. Urządzenia przeciwzalewowe są konieczne jeśli podłączeni jesteśmy do zewnętrznej sieci kanalizacji ogólnospławnej, bowiem uniemożliwiają one zalanie piwnicy w wyniku wstecznego przepływu ścieków.