• ul. Opolska 15
 • + 48 606 205 923
 • 530 025 550

CENIMY SOBIE NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ USŁUG ORAZ NOWATORSKIE PODEJŚCIE

PROJEKTY INSTALACJI

WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

Energoprojekty to firma która specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu instalacji wod-kan., instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz C.O. dla budynków energooszczędnych.

SZANUJ CIEPŁO

PROJEKTY KOTŁOWNI ORAZ AUDYTY ENERGETYCZNE

Naszą podstawową dewizą jest świadome dążenie do wysokiej jakości merytorycznej, doradczej i technicznej w zakresie opracowywanej dokumentacji technicznej w uzgodnionym terminie i w ramach ustalonego budżetu.

WIĘCEJ ZA MNIEJ

TERMOWIZJA I INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Wykonujemy pomiary energocieplne, zajmujemy się instalacjami fotowoltaicznymi – a wszystko by zachować więcej ciepła i energii. Zapewniamy pomoc w optymalizacji rozwiązań projektowych.

Projektujemy i promujemy nisko energetyczne instalacje grzewcze (pompy ciepła, pellet, gaz).

zamów

ZAKRES USŁUG PROJEKTOWYCH

 • Instalacje C.O. ( pompy ciepła, gaz, pellets)
 • Instalacje wod-kan.
 • Instalacje gazowe

Oferujemy kompleksowe wykonanie projektów instalacji sanitarnych oraz gazowych.
Przyjmujemy do realizacji projekty instalacji kompleksowo np. wszystkie instalacje dla całego domu. Nasze projekty wykonujemy przy pomocy nowoczesnego oprogramowania CAD pod nadzorem uprawnionych inżynierów w swojej specjalizacji. do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem. Załatwiamy formalności w imieniu klienta w urzędach np. wodociągi, gazownia itp.

ZAKRES USŁUG

 • Przyłącza wod-kan.

Wygodę, komfort i ergonomie każdego domu współtworzą również znajdujące się w nim instalacje sanitarne. Współpraca architekta i projektanta sanitarnego na etapie projektowania budynku pozwala opracować najlepsze i najefektywniejsze rozwiązania oraz jest wygodna dla klienta. Unikamy w ten sposób nieporozumień na etapie budowlanym.

Wiedza, rzetelność, doświadczenie i szybkość realizacji projektów przyczyniły się do powiększenia zakresu naszych odbiorców.
Ze swojej strony gwarantujemy fachowe wykonanie zleconych projektów i dobór optymalnych rozwiązań technicznych dostosowanych do potrzeb każdej inwestycji.

ZAKRES USŁUG

 • Sieci sanitarne
 • Instalacje sieci wodociągowych
 • Sieci kanalizacji deszczowych

W przypadku gdy w otoczeniu danej działki budowlnej nie występują sieci zewnętrzne a miejscowy plan, warunki zabudowy lub inwestor chce się przyłączyć do sieci zewnętrznych niezbędny będzie projekt sieci wodno – kanalizacyjnej podlegający uzgodnieniom branżowym oraz pozwoleniu na budowę.

ZAKRES USŁUG

 • Oczyszczalnie przydomowe

W celu rozwiązania problemów związanych z odprowadzeniem ścieków z jednostek nie objętych systemem sieci kanalizacji sanitarnej, dla których wywóz nieczystości wozem asenizacyjnym jest uciążliwy i pociąga za sobą dodatkowy koszt. Oferujemy projekty przydomowych oczyszczalni ścieków dostosowany do warunków gruntowych oraz powierzchniowych działki.

ZAKRES USŁUG

 • Zbiorniki szczelne ( szamba )
 • Zbiorniki na wodę deszczową ( drenaże rozsączające)

W przypadku gdy działka budowlana posiada niekorzystne warunki geologiczne niesprzyjające rozsączeniu wód opadowych, w takim wypadku należy zaprojektować zbiorniki na wodę deszczową oraz drenaże rozsączające zebrane wody do odpowiedniej warstwy gruntu. Zbiorniki na wodę deszczową posiadają również zastosowanie przy zbieraniu wody opadowej wykorzytstanej następnie do celów rolniczych lub podlewania ogródka.

ZAKRES USŁUG

 • Kotłownie z gruntową pompą ciepła
 • Kotłownie gazowe
 • Kotłownie na biomasę ( pellets)
 • Kogeneracja

Wszystkie kotłownie powinny spełniać wymogi rozporządzenia rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Aby spełnić powyższe warunki oraz odpowiednio dobrać i zwymiarować urządzenia znajdujące się w kotłowni wykonujemy projekty budowlane jak i wykonawcze wszystkich rodzajów kotłowni.

STAWIAMY NA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Obniż koszty pozyskiwania energii dzięki odnawialnym źródłom takim jak: instalacje fotowoltaiczne PV, pompy ciepła, rekuperacja ( wentylacja z odzyskiem ciepła) pompy powietrze-powietrze, nowoczesne kotły gazowe.

NASZA  GŁÓWNA SIEDZIBA TO MIASTO BIAŁYSTOK
JEDNAK NASZĄ OFERTĘ KIERUJEMY DO KLIENTÓW Z CAŁEGO KRAJU
– NIEOBCA JEST DLA NAS PRACA VIA EMAIL

kontakt

AKTUALNOŚCI

Jak pracujemy?

Jesteśmy grupą doświadczonych projektantów i inżynierów budownictwa. Swoje doświadczenie budujemy już od ponad 10 lat we współpracy z naszymi partnerami handlowymi i wykonawczymi odpowiedzialnymi za realizację naszych projektów. To oni inspirują nas do ciągłego udoskonalania wyników naszej pracy. Połączone doświadczenie projektantów z wykonawcami daje nam…

REKUPERACJA – odzyskujemy ciepło z wentylacji

W dzisiejszych czasach rynek budowlany oferuje całą gamę rozwiązań związanych ze zmniejszeniem zużycia energii cieplnej do ogrzania Państwa domów. Firma Energoprojekty posiadając dużą bazę wiedzy technicznej oraz współpracując z producentami oferuje nowatorkie rozwiązania projektowe dla Państwa domu gwarantując jednocześnie ogromne oszczędności związane z…

POLECAMY

 • buildproplus

Dziękujemy naszym dotychczasowym klientom za wybranie naszego biura projektowego.